Barne og Ungdomssykehuset BUS2, Bergen

Prosjekt

Barne og Ungdomssykehuset BUS2 - Taktile ledesystemer kombinert med etterlysende ledesystem i alle trappeløp

Sted

Haukeland, Bergen
}

Utført

Februar 21 - Februar 22

Installasjon: Damsgård Brannsikring AS

Levert komplett taktil merking samt kombinerte etterlysende/taktile ledelinjer. Damsgård har også montert det etterlysende ledesystemet som er levert av Smart Signs AS.